سرویس پارادایس نوزادی

جزئیات

تخت دومنظوره

 • کد : D6602
 • پهنا :166.5 cm
 • عمق :99.5 cm
 • ارتفاع :113 cm

کمد دودرب

 • کد : C6609
 • پهنا :104 cm
 • عمق :58 cm
 • ارتفاع :202.5 cm

ویترین

 • کد : D6623
 • پهنا :74 cm
 • عمق :45.5 cm
 • ارتفاع :182.5 cm

جا عروسکی

 • کد : D6627
 • پهنا :93.5 cm
 • عمق :20 cm
 • ارتفاع :35 cm