سرویس دیاکو نوزادی

جزئیات

تخت دومنظوره

 • کد : C6702
 • پهنا :163.5 cm
 • عمق :91 cm
 • ارتفاع :115 cm

کمد دودرب

 • کد : D6709
 • پهنا :93 cm
 • عمق :55 cm
 • ارتفاع :195.5 cm

کمد ویترین دار

 • کد : D6736
 • پهنا :93 cm
 • عمق :55 cm
 • ارتفاع :195.5 cm

ویترین

 • کد : D6710
 • پهنا :58 cm
 • عمق :47 cm
 • ارتفاع :195 cm

دراور

 • کد : D6715
 • پهنا :103.5 cm
 • عمق :49 cm
 • ارتفاع :89.5 cm

جا عروسکی

 • کد : D6727
 • پهنا :88 cm
 • عمق :20 cm
 • ارتفاع :35 cm