سرویس رابیت نوزادی

جزئیات

تخت دومنظوره نرده متحرک

 • کد : D4102
 • پهنا :163.5 cm
 • عمق :112.5 cm
 • ارتفاع :110.5 cm

تخت دومنظوره کاناپه ای

 • کد : D4102
 • پهنا :184.5 cm
 • عمق :89.5 cm
 • ارتفاع :120 cm

کمد دودرب

 • کد : D4109
 • پهنا :92 cm
 • عمق :55 cm
 • ارتفاع :186 cm

کمد ویترین دار

 • کد : D4136
 • پهنا :92 cm
 • عمق :55 cm
 • ارتفاع :186 cm

ویترین

 • کد : D4123
 • پهنا :52 cm
 • عمق :45 cm
 • ارتفاع :185 cm

دراور

 • کد : D4115
 • پهنا :92 cm
 • عمق :49 cm
 • ارتفاع :105 cm

جا عروسکی

 • کد : D4127
 • پهنا :87 cm
 • عمق :20 cm
 • ارتفاع :35 cm