جزئیات

رابط کتابخانه

 • کد : C3506
 • پهنا :110 cm
 • عمق :23 cm
 • ارتفاع :36 cm

کتابخانه

 • کد : C3514
 • پهنا :60 cm
 • عمق :45 cm
 • ارتفاع :180 cm

دراور آینه دار

 • کد : C3515
 • پهنا :90 cm
 • عمق :45 cm
 • ارتفاع :161 cm

عسلی

 • کد : C3525
 • پهنا :49 cm
 • عمق :49 cm
 • ارتفاع :46 cm

کمد دودرب

 • کد : C3509
 • پهنا :90 cm
 • عمق :60 cm
 • ارتفاع :180 cm