جزئیات

پاتختی

 • کد : C3717
 • پهنا :95 cm
 • عمق :45 cm
 • ارتفاع :94 cm

تخت ساده

 • کد : C3703
 • پهنا :203 cm
 • عمق :123 cm
 • ارتفاع :109 cm

کمد

 • کد : C3709
 • پهنا :107 cm
 • عمق :55 cm
 • ارتفاع :187 cm

میزتحریر

 • کد : C3713
 • پهنا :131 cm
 • عمق :72 cm
 • ارتفاع :85 cm

کتابخانه

 • کد : C3714
 • پهنا :96 cm
 • عمق :47 cm
 • ارتفاع :178 cm

دراور

 • کد : C3715
 • پهنا :45 cm
 • عمق : 95 cm
 • ارتفاع :94 cm

قاب آئینه

 • کد : C3729
 • پهنا :105 cm
 • عمق :2 cm
 • ارتفاع :94 cm