سرویس پارادایس نوجوان

جزئیات

تخت

 • کد : C6646
 • پهنا :212/5 cm
 • عمق :144.5 cm
 • ارتفاع :120 cm

کتابخانه

 • کد : C6614
 • پهنا :84 cm
 • عمق :45/5 cm
 • ارتفاع :182/5 cm

پاتختی

 • کد : C6617
 • پهنا :44/5 cm
 • عمق :45 cm
 • ارتفاع :55 cm

کمد دو درب

 • کد : C6609
 • پهنا :104 cm
 • عمق :58 cm
 • ارتفاع :202.5 cm

میزتحریر

 • کد : C6613
 • پهنا :120 cm
 • عمق :60 cm
 • ارتفاع :144/5 cm

دراور آیینه دار

 • کد : C6615
 • پهنا :103/5 cm
 • عمق :49 cm
 • ارتفاع :181.5 cm