سرویس کینگ دونفره

جزئیات

تخت 160*200-B

 • کد : C6368
 • پهنا :211 cm
 • عمق :183 cm
 • ارتفاع :120 cm

کمد دو درب

 • کد : C6309
 • پهنا :99 cm
 • عمق :58/5 cm
 • ارتفاع :202 cm

پاتختی

 • کد : C6317
 • پهنا :52 cm
 • عمق :52 cm
 • ارتفاع :46 cm

میزتحریر

 • کد : C6313
 • پهنا :121 cm
 • عمق :65 cm
 • ارتفاع :178 cm

میزتوالت

 • کد : C6339
 • پهنا :140 cm
 • عمق :52 cm
 • ارتفاع :172 cm

کمد درب ریلی

 • کد : C6312
 • پهنا :138 cm
 • عمق :63 cm
 • ارتفاع :211 cm

تخت 120*200

 • کد : C6346
 • پهنا :211 cm
 • عمق :145 cm
 • ارتفاع :120 cm

تخت 160*200

 • کد : C6368
 • پهنا :211 cm
 • عمق :183 cm
 • ارتفاع :120 cm