سرویس رز نوزادی

جزئیات

تخت دومنظوره

 • کد : K2302
 • پهنا :165 cm
 • عمق :101 cm
 • ارتفاع :106 cm

ویترین

 • کد : K2337
 • پهنا :71.5 cm
 • عمق :45 cm
 • ارتفاع :179 cm

کمد دودرب

 • کد : s1909
 • پهنا :95 cm
 • عمق :60 cm
 • ارتفاع :207 cm

کتیبه بالای تخت

 • کد : K2312
 • پهنا :89 cm
 • عمق :20 cm
 • ارتفاع :42 cm