سرویس آلفا نوزادی

جزئیات

تخت دومنظوره

 • کد : k2402
 • پهنا :166 cm
 • عمق :91 cm
 • ارتفاع :108.5 cm

کمد دودرب

 • کد : s1809
 • پهنا :90 cm
 • عمق :55 cm
 • ارتفاع :186 cm

ویترین

 • کد : k2411
 • پهنا :70 cm
 • عمق :47 cm
 • ارتفاع :186 cm

جا عروسکی

 • کد : k2427
 • پهنا :93 cm
 • عمق :20 cm
 • ارتفاع :35 cm