سرویس برفی نوزادی

جزئیات

تخت دومنظوره

 • کد : k1002
 • پهنا :190 cm
 • عمق :88 cm
 • ارتفاع :94 cm

ویترین

 • کد : k1014
 • پهنا :65 cm
 • عمق :37 cm
 • ارتفاع :192 cm

کمد دودرب

 • کد : k1009
 • پهنا :95 cm
 • عمق :57 cm
 • ارتفاع :196 cm

دراور

 • کد : k1015
 • پهنا :84 cm
 • عمق :47 cm
 • ارتفاع :69 cm

جا عروسکی

 • کد : k1027
 • پهنا :85 cm
 • عمق :20 cm
 • ارتفاع :32 cm