خبر
کسب تندیس و لوح زرین مبلمان صادراتی کشور برای دومین سال متوالی
1396/11/2

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران با هدف توسعه صادرات مبلمان کشور و هم چنین ایجاد شناخت و معرفی هرچه بیشتر کالاهای ایرانی به جامعه و صادرات به بیرون مرز می باشدلذا این اتحادیه با حمایت و همکاری پژوهشگاه استاندارد ایران دومین دوره مسابقه مبلمان صادراتی ایران را برگزار نمود. صنایع چوبی آپادانا در این مسابقه برای دومین سال متوالی موفق به کسب رتبه نخست مبلمان صادراتی کشور و تندیس و لوح زرین در رسته سرویس خواب کودک و نوجوان شد.