سرویس جدید مونته برای شما همراهان گرامی آپادانا رونمایی شد.