تجدید دیدار با مشتریان قدیمی و معرفی محصولات جدید در بازگشت قدرتمند آپادانا به نام آپادانا هوم در شعبه مرکزی به نشانی : تهران - بازار مبل یافت آباد - پاساژ خلیج فارس - طبقه 3 - واحد 72/2 - منتظرتان خواهیم بود .

تلفن : 66675414-021 - 09363763200